RUT-avdrag

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Begreppet RUT-avdrag innebär möjligheten att kunna göra avdrag för hushållsnära tjänster.

Man måste fylla minst 18 år det år man köper tjänsterna för att ha möjlighet att göra RUT-avdrag. Dessutom krävs det att man är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Ett ytterligare krav är förstås att man har haft utgifter för husarbete av ett slag som är berättigat till RUT-avdrag.

Hur gör man för att använda RUT-avdraget?

Från och med den första juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion direkt på fakturan. Som kund betalar man då hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. När arbetet är utfört får företaget begära resten av pengarna från Skatteverket. För att man ska kunna utnyttja denna fakturamodell så krävs det att företaget som anlitas har en F-skattsedel.

Hur stort är RUT-avdraget?

Varje år kan man få upp till 50 000 kronor i skattereduktion. Två personer som ansöker gemensamt kan få maximalt 100 000 kronor i RUT-avdrag per år. Avdraget kan dock aldrig bli större än det belopp som man ska betala i slutlig skatt. 

För vilka tjänster kan man få RUT-avdraget?

Man kan få skattereduktion för en lång rad tjänster när de utförs i eller i anslutning till sin bostad, sitt fritidshus eller hos sina föräldrar. Exempel på tjänster där man kan ansöka om RUT-avdrag är: städning, matlagning, tvätt och klädvård, gräsklippning, snöskottning, barnpassning samt hämtning och lämning vid förskola. Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion.

Läs vidare på skatteverkets hemsida!